nieuw project

Schiphol TestLab


Samen met Schiphol ontwikkelen en ontwerpen we een nieuw concept, Schiphol TestLab.
Hoofdgebruiker van het Lab - een clustering van toekomstige hard- en softwaretoepassingen voor de luchthaven - is de IT-afdeling van Schiphol Group. In het Lab wordt de huidige en toekomstige omgeving van de luchthaven gesimuleerd en getest. TestLab wordt daarmee het voorportaal voor nieuwe IT-toepassingen, voordat ze daadwerkelijk op de luchthaven worden geïnstalleerd.

Een prachtig project. Wij zijn dan ook supertrots om weer voor en met Schiphol Group samen te werken.
share via: