Van Geldmaat naar Kantoormaat


‘Banken sluiten nog meer filialen door coronacrisis’, lazen we afgelopen weekend in de Volkskrant. Banken als ING en Rabobank gaan het kantorennetwerk versneld uitdunnen. Een groot aantal kantoren, die tijdelijk dicht waren in verband met corona, zullen niet meer worden geopend.Een op zich logische beslissing nu men bijna alle bankzaken online kan regelen. Tegelijkertijd wringt het omdat er nog altijd handelingen zijn waarbij bezoek aan een bank noodzakelijk blijft. Daarnaast komen mensen buiten spel te staan, groepen in de samenleving die niet zo gemakkelijk de slag slaan naar online bankieren. Zoals, gaven ouderenorganisaties als ANBO en KBO-PCOB in het artikel aan, een groot aantal ouderen.

Met het verdwijnen van de bankfilialen, een proces dat zich komende jaren zal voortzetten, komt kortom een basisvoorziening in gevaar. Namelijk de toegankelijkheid voor iedereen om je geldzaken op een eenvoudige en begrijpelijke manier te kunnen regelen.

Banken zouden dit probleem prima gezamenlijk kunnen oplossen. Hebben ze niet ook inmiddels de handen ineen geslagen omtrent de geldautomaten? Met de gele Geldmaat kwam er een einde aan de soms vijf automaten op een rij. Dit gezamenlijke initiatief zorgt voor een kostenefficiënte en goede verdeling van automaten. Dus waarom niet een zelfde gezamenlijke oplossing kiezen voor de kantoren? Is het niet tijd voor een ‘witte’ bank?

Eén kantoor waar de basis-bankzaken kunnen plaatsvinden voor de verschillende banken. Waar mensen geholpen kunnen worden de slag naar online bankieren te maken dan wel terecht kunnen om te bankieren. Eén plek waar klanten van willekeurig welke bank hun bankzaken kunnen regelen, met hulp. Wanneer banken niet meer alleen denken vanuit hun eigen individuele belang kunnen zij samen de verantwoordelijkheid nemen voor een goed netwerk aan bereikbare voorzieningen voor bankzaken. Een goede infrastructuur voor deze basisbehoefte, net als huisartsen en bijvoorbeeld apotheken, blijft dan in stand.

Dan zou het zelfs nog maar een kleine stap zijn om in deze ‘merkloze banken’ een breder pakket aan basisvoorzieningen aan te bieden en bereikbaar te houden. Met de postkantoren bijvoorbeeld verdwenen al eerder locaties waar mensen terecht konden voor zaken waar legitimatie nu eenmaal verplicht is. En door de fusies van veel gemeenten nam ook de bereikbaarheid af van plaatsen waar je terecht kunt voor bijvoorbeeld het verlengen van je rijbewijs, identiteitskaart of paspoort. Een combinatie van die functies in een goed bereikbaar netwerk van kantoren zorgt ervoor dat iedereen in Nederland toegang houdt tot deze belangrijke basisvoorzieningen.

Hans Preeker

managing partner | consultant

share via: